नेपाल टप दिया अग्रवाल

नेपाल टप दिया अग्रवाल

मेरा गुरूहरूलाई नमस्कार।🙏🙏साथै मैले +2 र Bachelor पढेको विराटनगरको Merryland College नेपाल टप भएको छ ,यो वर्षको +2को Result मा -(दिया अग्रवाल 3.96 GPA)…Congratulations to entire team of Merryland..

Recent News & Updates